Sjøørreten tilbake i Sagelva

Dugnadsmannskap fra Tiuren jakt, hund og fiskeklubb, Naturvernforbundet i Malvik og TOFA (Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon) jobbet forrige uke med å bedre gyteforholdene i Sagelva på Torp.

Målet er å få mer sjøørret til å gyte i Sagelva.

– Vi må gjøre dette for å få tilbake ørreten i elva, sier Johnny Bjørkli i Tiuren Jakt, Hund og Fiskeklubb.

– Sagelva er ingen elv hvor det drives sportsfiske, men det er en viktig gyteplass for arten og det er derfor vi gjør dette.

image
(foto privat)

Prosjektet er et samarbeid med TOFA som har skaffet midlene til utbedringen.

– Sammen med dem og Naturvernforbundet var vi en 12-15 personer som spredde 10-12 tonn med grus i Sagelva for å bedre gyteforholdene sier Johnny Bjørkli.

Fiske etter sjøørret

Du kan fiske sjøørret i sjøen med stang og håndsnøre fra land og fra båt  hele året. Det er imidlertid noen viktige unntak du bør kjenne til.

Dette gjelder spesielle regler utenfor vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye.

(foto: privat)
(foto: privat)

I tillegg er det spesielle regler for strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag samt Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. Det er ikke tillatt å fiske sjøørret med garn.

Se mer på Miljødirektoratets nettsider.