Nesten 800 har ikke betalt

I Malvik skylder nå bileierne litt over to millioner kroner til statskassen.

Skatteetaten sendte i februar ut krav til 9.372 eiere av kjøretøy i Malvik, på til sammen kr 24.644.905,- i samlet årsavgift med betalingsfrist 21. mars.

Av disse har 792 fått purring på kravet. Totalt skylder Malvikingene kr 2.065.801,- viser tall som skatteetaten har lagt fram.

Betalingsfristen er 4. mai

De som får purring, har enten ikke betalt årsavgift eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift. Fristen for å betale er 4. mai. Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen per 1. januar. Det betyr at eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd.

Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil eier motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Sjekk betalingsstatus for årsavgift her.