Nedgang i arbeidsledigheten

I april er det registrert 191 helt ledige i kommunen, 77 kvinner og 114 menn.

Dette er en nedgang på 21 personer fra forrige måned, da det var 212 personer (80 kvinner og 132 menn) som var arbeidsledig i kommunen.

Dette utgjør 2,7 % av arbeidsstokken og er en nedgang på 41 personer sammenlignet med samme periode i fjor, som tilsvarer en nedgang på 18 % står det i en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag.

Stabil ledighet i Sør-Trøndelag
Ledigheten holder seg stabil i Sør-Trøndelag, men det er ulik utvikling mellom yrkesgruppene. Innenfor bygg- og anleggsfagene har ledigheten gått ned med hele 24 prosent.
Ved utgangen av april er 4 445 personer helt ledige i fylket, tilsvarende 2,7 prosent.

Bruttoledigheten i fylket, som er summen av helt ledige og tiltaksdeltakere utgjør 3,3 prosent. Det er godt under landsgjennomsnittet på 3,8 prosent.

I april deltar 977 personer i et arbeidsrettet tiltak, en økning på 23 personer fra samme måned i fjor.