Kongesalutt på Vikhammer

I de fleste store norske byene har «17. Mai Salutten» vært en populær tradisjon og i år blir det også salutt på Vikhammer 17. mai.

Leder i 17. mai komite på Ytre Malvik Knut Radmann, informerer Malviknytt at nytt for 17. mai 2016, er at det blir festfyrverkeri klokken 08:05 og ca klokken 13:30. Oppskytning blir fra Vikhammerløkka og Radmann opplyser om at det er firmaet T-Pyro AS som skal stå for dette.

Roy Tronstad driver firmaet på Vikhammer som heter T-Pyro AS og det er han som altså har fått oppdrag fra 17. mai komiteen på Vikhammer om å skyte kongesalutt.

– Det er ikke snakk om festfyrverkeri på 17. mai, men vi skal skyte opp full kongesalutt, som er 21 kraftige luftbomber som skytes opp på himmelen og smeller kraftig, forteller Pyrotekniker Roy Tronstad.

Etter planen skal det skytes fra Vikhammerløkka når flagget er heist ved samfunnshuset klokken 08.00, og rett etter at talene og nasjonalsangen er ferdig på Viksletta ved Malvikhallen.

– I år er første året, men vi håper dette også vil bli en tradisjon på Vikhammer, sier Pyroteknikeren.

Det er planlagt 21 skudd som gjøres med 5 sekunders mellomrom. Så hele seansen vil vare 1 min og 45 sekunder.

– Dette vil nok vekke opp folk i Malvik, sier Tronstad og legger til at det kan være greit at folk er klar over at dette dreier seg om en kongesalutt, slik at det ikke skaper frykt.

Det er strenge regler for hvordan dette skal gjøres, og det et godkjent av både Politiet og Brannvesenet. Det vil bli sperre av deler av Vikhammerløkka, da det trengs en sikkerhetssone for å gjennomføre dette.

– Dette vil nok høres over hele Malvik, men vi ønsker at dette skal være et positivt bidrag til 17. Mai feiringen, sier Tronstad avslutningsvis.

 

Hva er en Kongesalutt?
Det salutteres for kongeparets og kronprinsparets fødselsdager, samt frigjøringsdagen, nasjonaldagen og unionsdagen.Salutten er en æresbevisning som består av avfyring av et bestemt antall skudd med løskrutt fra kanoner fra orlogsskip eller festning.

Ordet salutt kommer fra latin og betyr hilsen eller æresbevisning, og tradisjonen har røtter tilbake til senmiddelalderen da skip skjøt med løskrutt når de nærmet seg havn eller passerte fremmede skip. Slik fortalte man at skipet hadde fredelige hensikter. Salutten ble besvart fra den eller de festningene som forsvarte de aktuelle havnene.

Ikke tilfeldig
Mange av saluttbestemmelsene har utspring i svært gammel praksis. For eksempel er det ikke tilfeldig at det som regel skytes 21 skudd. Det var vanlig at datidens linjeskip hadde 3 rader med 7 kanoner på hver side. Antallet skudd skriver seg fra dette.

Fem sekunder
Det skytes normalt 21 skudd. For viktige begivenheter i det kongelige hus gis dobbel kongesalutt, som er to ganger 21 skudd. Ved dødsfall i det kongelige hus gis sørgesalutt med 21 skudd. Det er 5 sekunder mellom skuddene i vanlig salutt, 30 sekunder i sørgesalutt og 1 minutts opphold mellom skuddene i dobbel salutt.

Kilde: Forsvaret