Valfarter til Jakobsli museum

I denne uken har det vært valfart av ungdomsskoleelever til Jakobsli museum som ligger i Selbuveien i Hommelvik. 

Jakobsli Museum består av et gårdstun som blir driftet av Historielaget Hommelviks venner. Når Malviknytt tok turen var en klasse fra 9. trinn ved Hommelvik ungdomsskole på besøk. På tunet møtte vi en lærer ved skolen, Anne Berit Hepsø. Hun kunne fortelle at elevene for tiden jobbet med temaet 2. verdenskrig og derfor passet det ekstra godt å ta turen til museet.

Uthusene
Første stoppested var Størhuset.
Størhuset viser en utstilling av kjøkkenredskap og annet utstyr som ble brukt i forbindelse med vask og stell av klær, baking, safting og sylting.
Her fikk elevene en kort innsikt i saftkoking, slakting, matlaging og hvilken annen drift det hadde vært ved gården.

 

Stabburet
På stabburet er det en omfattende samling av redskaper, verktøy og husgeråd fra gården Snustadtrø, senere Skogly, i Vennagrenda i Mostadmark. Samlingen er en gave fra Birger Thorshaug og Gundlaug Markusdatter Thorshaug f. Storvik og samlingen blir bare kalt for ”Thorshaugsamlingen”.

Geir Widerøe, fra Historielaget viser ungdommene en bjønndregg og en kaffebrenner. Her var det tydelig at Historielaget var godt oppdatert på at elevene nå holdt på med 2. verdenskrig da de ulike tingene ble linket opp mot 2. verdenskrig.

På stabbursloftet er det en utstilling av gamle ski og annet vintersportsutstyr som viser litt av det mangfoldet av vinteridrettsaktiviteter og arenaer bygda har hatt.
Geir Widerøe fortalte elevene om hvor de forskjellige hoppbakkene i området var og viste stolt frem den store sparken som visstnok er den eneste av sitt slag.

Så gikk turen inn og her overtok Eli Brøseth stafettpinnen, mens Geir Widerøe tok imot en ny gruppe med elever på tunet.

Våningshuset

1. etasje i våningshuset rommer en leilighet med inventar fra 50-åra

– Her er det ingen finn på ting. Alt her er på ordentlig, startet Eli Brøseth med.

Hun fortalte om livet på den tiden, om hørespill på radioen, om Radio Luxenburg og ikke minst overgangen når det kom vinyl og båndopptakere.

Kjøkkenet har også inventar fra 50-åra.

Skolestue ligger også i 1. etasje, med inventar fra gamleskolen i Hommelvik og fra skolen der Johan Nygårdsvold gikk sine første skoleår, Bakken skole. Her er også gamle skolebøker, kart, plansjer og annet skolemateriell utstilt.

Elevene observerer og registrerer

 

Elevene hadde fått utdelt et skjema som dem skulle fylle ut etter hvert som dem observerte og lærte. Skjemaet hadde 16 spørsmål som elevene skulle besvare.

Jakobsli museum

Her var det for eksempel spørsmål om

  • Hvilke ulike hus er det på gården, og hva ble de forskjellige husene brukt til?
  • La dere merke til hvordan det ene hjørnet på uthuset ved innkjøringen var?
  • Hva er en kjellerlem?Nevn minst tre ulike redskaper du så på gårdsutstillingen i 1. etasje på stabburet?
  • Hva er et hårbilde?

Anbefaler alle et besøk

Malviknytt anbefaler alle å ta en tur til Jakobsli museum. Museet er åpent i dag, lørdag frem til klokken 15:00 og forøvrig siste søndag i måneden fra og med mai, til og med august. Museet har også åpent etter henvendelse fra interesserte som ønsker omvisning.