Det å ikke følge loven, kan koste deg dyrt. 

Vi har tatt en titt på hva de ulike overtredelsene koster og laget en liten oversikt hva det koster å ikke oppføre seg.

  • Drikke alkohol på offentlig sted, kroner 3000,-
  • Offentlig urinering, kroner 4000 kroner,-
  • Bære kniv på offentlig sted, fra  6000 til 10 000 kroner.
  • Forulempe politiet ved spytting kroner 7000,-
  • Ordensforstyrrelse, fra 4000 -til 10 000 kroner.
  • Nekte å oppgi personalia til politiet, kroner 5000,-
  • Nekte å etterkomme pålegg fra politiet, fra 5000 til 10 000 kroner.
  • Fysisk å hindre politiet i sitt arbeid, fra 6000 til 15 000 kroner.
  • Forulemping av politiet ved munnbruk/utskjelling, fra 5000 til 10 000 kroner.

Ordensforstyrrelse kan for eksempel være å for eksempel slå til noen som ikke ønsker å anmelde forholdet, men som er observert av politiet. Da kan vi gi gjerningspersonen en bot.

Fyllearresten er gratis

Å havne i fyllearresten fordi man er overstadig beruset er i utgangspunktet ikke straffbart. Men ofte er foranledningen at det er begått handlinger som i seg sjøl fører til bøter. Dermed blir det som oftest ikke et kostnadsfritt opphold likevel.

Hvis man har har brutt flere av bestemmelsene, legger gjerne bøtene sammen.  Dersom man nekter å betale, går boten til tvangsinndrivelse. Dersom det ikke er noe som helst å hente så må man sone et antall dager i fengsel.