Rekordoppmøte på folkemøte

Det måtte ekstra stoler til da Malvik kommune inviterte til folkemøte om sentrumsplanen for Vikammer.

Konstituert rådmann Randi Rasmussen ønsket velkommen og presenterte de som skulle innlede om hvor langt arbeidet med planene for Vikhammer så langt.

Både Jernbaneverket og Malvik kommune orienterer om planarbeidet og samkjøringen mellom kommunen og jernbanen.

Kommunen legger ikke fram planforslag nå, men en orientering hvor mange av de eksisterende aktørene på Vikhammer har vært i dialog med kommunen.

Målet er å ha en ferdig plan om ett år.

Det er mange utfordringer men også muligheter med Vikhammer. Tettstedet er ett av få som har mye ledig areal. Et stort veikryss midt i sentrum er ett tema.

Det er en stor andel idrett- og skoleanlegg i sentrum. I tillegg kommer strandsonen som ligger der og som er to ulike områder med eller uten jernbane.

Dette og mange andre tema blir belyst i kveldens møte.