Kan du trafikkreglene for syklister?

På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer. Hvilke rettigheter og plikter du har forandrer seg når du beveger deg fra ett areal til et annet.

Grunnregelen for trafikk

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Regler for vikeplikt

Vikeplikt betyr at du skal vike eller stanse til trafikk som krysser din kjøreretning har passert. Er du usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste alltid å bremse eller stanse helt.

Sykler du i kjørebanen eller i sykkelfelt skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

 • Vikeplikt for kjørende som kommer fra høyre, (høyreregelen).
 • Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsregulert veg (skiltet vikeplikt).
 • Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler gjelder dette foran regelen om vikeplikt fra høyre. Vikeplikten gjelder i første kryss etter skiltet.
 • Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side.
 • Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsregulert veg.
 • Sykler du på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau gjelder følgende:
 • Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen veg. Kjørende på vegen har ikke vikeplikt for syklister som kommer fra sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau.
 • Ikke vikeplikt når du skal krysse en avkjørsel.
 • Syklist på gang- og sykkelveg har vikeplikt for trafikk fra kryssende veg, men ikke for kjørende fra avkjørsel

Trafikklys

 • Trafikklys i kryss gjelder foran både skilting og høyreregelen. Du må følge trafikklyssignalet som gjelder for det feltet du befinner deg i.
 • Er trafikklyssignalet ute av drift (gult blink eller ikke lyssignal), gjelder eventuelt vikepliktskilt eller høyreregelen.

Skifte kjørefelt

 • Ønsker du å skifte kjørefelt, eller på annen måte bevege deg på tvers av kjøreretningen har du vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse. Dette gjelder bl.a. hvis du sykler i et sykkelfelt og vil svinge over i kjørefeltet til venstre for sykkelfeltet. Du har også vikeplikt når du svinger inn på vegen fra vegkanten, fra vegens skulder, eller ned fra fortau.
 • Sykling i rundkjøring
 • Hvis du sykler inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen. Hvis du skal skifte felt inne i rundkjøringen, har du vikeplikt for kjøretøy som ligger i andre felt.
 • Forbikjøring eller passering
 • Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre. Som syklist kan du kjøre forbi et annet kjøretøy – men ikke en annen syklist – på høyre side. Forbikjøring på høyre side kan være aktuelt forbi stillestående eller saktekjørende kø.

Venstresving

 • Når du skal svinge til venstre i et kryss, kan du velge mellom stor og liten venstresving. Liten venstresving betyr at du svinger til venstre i krysset på samme måte som andre kjøretøy.
 • Stor venstresving betyr at du sykler rett fram til du har kommet til den andre siden av krysset, sjekker om det er klart, før du så svinger til venstre inn på den kryssende vegen.

 

Kilde: Statens vegvesen