Lørdag er siste frist

Frist for å endre og levere selvangivelsen for inntektsåret 2015, er nå lørdag den 30. april.

I mars/april mottok alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en selvangivelse fra Skatteetaten.
Selvangivelsen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld sist inntektsår.
For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i selvangivelsen er korrekte.

Når du skal levere selvangivelsen
Er alle opplysninger riktige trenger du ikke gjøre noe. Ingen endring = ingen levering. Har du et enkeltpersonforetak må du levere selvangivelse.
Har du endringer, er fristen for å endre og levere selvangivelsen 30. april. Dette gjør du i Altinn. Du trenger ikke å sende inn vedlegg, vi ber om dokumentasjon dersom vi trenger det.

Når du har fått selvangivelsen fra Skatteetaten
Sjekke at det du har fått i lønn og hvor mye du har betalt i skatt er riktig. Dette sjekker du ved å sammenligne summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiveren din, med tallene i selvangivelsen.
Sjekke at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig. Oversikten får du fra NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra.
Sjekke at gjeld og formue som er oppgitt stemmer. Tallene henter vi fra de som du har gjeld eller formue hos.
Logg inn i Altinn for å sjekke opplysningene dine.

Prøv fradragsveilederen
Det kan være mye å spare på å sjekk om du har rett på fradrag.
Har du krav på fradrag, kan du gjøre grunnlaget vi beregner skatt på, mindre. Slik sett kan du betale mindre i skatt.
Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv. Du kan sjekke hvilke fradrag du har krav på i fradragsveilederen.
Fradragsveilederen gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra, som barn som er under 12 år, sykdomsutgifter, reiseutgifter, kontingent til fagforening, lån og gaver til frivillige organisasjoner ol. Husk at fradragsveilederen ikke er komplett. For en utvidet oversikt, se alle poster om fradrag.

Mangler det opplysninger?
Hvis det er opplysninger som ikke er med i selvangivelsen du har mottatt, må du føre de opp slik at det blir riktig. Du må logge inn for å gjøre endringer.
For eksempel kan det være at du har kjøpt eiendom eller bil, solgt aksjer eller giftet deg, som ikke allerede står i selvangivelsen.
Er du utenlandsk arbeidstaker med midlertidig opphold i Norge, kan du se en forenklet oversikt over de postene som er mest aktuelle for deg.

Sjekk kontaktinformasjonen
Er du elektronisk bruker vil du bli varslet på e-post når selvangivelsen er klar. Du vil motta selvangivelsen tidligere og få skatteoppgjøret tidligere enn om du leverer på papir.
Dersom du ikke allerede er elektronisk bruker, kan du bli det her.
Det er viktig at vi har rett kontaktinformasjon. Her kan du sjekke og endre mobilnummer og e-postadressen din.
Husk også å gi beskjed dersom du flytter eller endrer adresse.

Utsettelse
Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister
Du kan søke om maks 1 måneds utsettelse. Frist for å søke om utsettelse er 30. april.
Utsettelse utover dette innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Søknad om utsettelse kan sendes elektronisk eller på papir. Vi oppfordrer til å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden.
Utsettelse gjelder kun den ektefelle som har søkt. Ønskes utsettelse for begge ektefeller må det søkes på begge.

Jakten på fradragene.