Åpent møte med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad

Malvik FrP ønsker velkommen til åpent møte med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

Malvik FrP opplyser om at Sivert Bjørnstad alltid har vært opptatt av skolepolitikk og næringslivspolitikk. Det var denne interessen som førte ham til utdanningskomiteen i Stortinget, før han etter hvert ble næringspolitisk talsmann for regjeringspartiet FrP. Nå kommer han til Malvik for å snakke om mer kvalitet i skolen, og en enklere hverdag for næringslivet.

Sivert Bjørnstad er født i 1990 og kommer fra Trondheim. Han er sønn av entreprenør Karl-Ove Bjørnstad og frisørmester Linda Haugen.

Møtet avholdes i formannskapssalen på Malvik rådhus, 2.mai klokken 18:00 og er åpent for alle.

Biografi

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 2013 – 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer 2013-2017

 • Medlem, Næringskomiteen, 20.01.2016 – 30.09.2017
 • Varamedlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 – 30.09.2017
 • Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 – 20.01.2016

Medlemskap i delegasjoner 2013-2017

 • Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 24.10.2013 – 30.09.2016

Medlemskap i gruppestyrer 2013-2017

 • Andre vara innpisker, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 – 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lade barne- og ungdomsskole 1996-2006
 • Adolf Øiens videregående skole 2006-2009
 • Studier i økonomiske og administrative fag, BI fra 2011 (påbegynt bachelor)

Yrke

 • Tilkallingshjelp, Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS 2004-2013
 • Vikar, Thora Storm videregående skole 2010
 • Innehaver, Bjørnstad Kurs og Kompetanse fra 2011
 • Sommertrainee, Fremskrittspartiets stortingsgruppe 2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim bystyre 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Sør-Trøndelag 2011-2015

Offentlige verv

 • Leder Styret for Singsaker studenterhjem fra 2011
 • Varamedlem Representantskapet for Sparebank 1 Midt-Norge 2011-2013

Tillitsverv i partier

 • Styremedlem Trondheim FrP 2007-2008
 • Lokallagsformann Trondheim FpU 2007-2008
 • Fylkesformann Sør-Trøndelag FpU 2008-2010
 • Styremedlem Sør-Trøndelag FrP 2008-2014, nestleder 2012-2013
 • Sentralstyremedlem Fremskrittspartiets Ungdom 2010-2012, 2. nestformann 2012-2014

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret i Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS fra 2009

 

Kilde: Stortinget.no