Forslaget om utredning avvist

Jeg vil ikke som folkevalgt fortsatt være i utakt med innbyggerne. Jeg vil ikke som folkevalgt ta ansvar ovenfor innbyggerne i Malvik, at vi politikere sov i timen. Dette startet kommunestyrerepresentant Anders F. Nordhaug sitt innlegg når kommunereformen var tema i starten på mandagens kommunestyremøte.

Ingen grundig behandling

– Det er ikke slik som enkelte ledende politikere i posisjonen påstår i Malvik bladet, at Malvik kommune har hatt en grundig behandling. Vi har ikke behandlet saken fordi et flertall i kommunestyre har ikke ønsket å behandle saken. De har bestemt seg. De vil ikke slå seg sammen med noen, sa Nordhaug.

– I adresseavisen 9. april sto det en oppsummering av hvilke samtaler og forhandlinger som foregår i alle våre nabo kommuner. På Malvik sto det ”Vil bestå som egen kommune”. Det høres egentlig kjempefint ut, men når alle kommuner rundt oss forhandler om kommunesammenslåing, da kan ikke bare vi politikere i Malvik melde oss ut. Det kartet som ble fremlagt over to sider i adresseavisen var skremmende lesning.

– Det viser en liten kommune, inneklemt mellom to store kommuner- en liten geografisk kommune i sentrale strøk. Nettopp slike kommuner der alle forhold ligger til rette for å slå seg sammen med en av nabokommunene – nettopp en slik kommune som kommer dårligere ut av fremtidige overføringer fra staten fordi alle forhold ligger til rette for kommunesammenslåing, sa Nordhaug.

– Innbyggerne i Malvik vil vite hva en kommunesammenslåing med Trondheim / Klæbu kan gi av muligheter og fordeler.

– Innbyggerne i Malvik vil vite hva en stor kommune i Værnesregionen kan medføre av muligheter og fordeler.

– Innbyggerne i Malvik vil ha et reelt valg mellom hva det vil innebære å bli en bydel i Trondheim kommune slik som Klæbu har forhandlet seg frem til, og hva det vil innebære å bli en del av Værnes kommune, som i hovedsak er utredet.

Først når vi vet det, kan vi ta stilling til om det er best å bestå som egen kommune.

– Innbyggerne i Malvik har hittil ikke fått mulighet til å si hva de mener. Noen er forespurt av en markedsførings firma, men det store flertall har ikke fått uttalt seg. De som har uttalt seg blant annet i media er klar på at de ønsker å få vite hva en kommunesammenslåing vil innebære. Innbyggerne i Malvik vil gjerne bli hørt.

Jeg fremmer derfor et konkret forslag om at:

1. Malvik kommune møter og deltar aktivt i de reelle forhandlinger med Stjørdal og resten av kommunene i Værnesregionen, rundt sammenslåing til en ny felles Værnes kommune.

2. Malvik kommune går inn i reelle forhandlinger med Trondheim og Klæbu kommune, og utreder en ny felles Stor Trondheim kommune.

3. Med bakgrunn i dette arbeidet legges det frem en konkret sak med tre klare alternativ til endelig politisk behandling.

Lokaldemokrati

– Jeg er fullt klar over at ordføreren og et stort flertall i kommunestyre sist gang ikke ønsket å votere over mitt forslag som kom under en referatsak.

– Jeg håper likevel at ordføreren kan vise så storsinn at forslaget tas opp til votering. Dette er en så viktig sak, at det å ikke få den opp til votering vil være et svært alvorlig brudd på ønskene til et stort flertall av innbyggerne i Malvik kommune. Et alvorlig brudd på lokaldemokratiet. Som politiker er det denne muligheten jeg i dag har til å få realitetsbehandlet mitt forslag. Dette er lokaldemokrati i praksis.

Sagt i debatten:

Matz Ulstad (AP) kommenterte Nordhaug sitt innlegg slik:

– Høyre benytter ref saker til å ta omkamper. Merkelig at Høyre først nå mener at det ikke er utredet nok. Det er tydelig at kommunesammenslåingsministeren Sanner har vært på besøk hos Malvik Høyre, sa Ulstad.

Lill Harriet Sandaune (FrP)

– Vi foreslo folkeavstemning allerede i 2014 men det kan virke som om det bare er her i Malvik det ikke går an å gjennomføre dette. Vi beklager at Malvik kommune ikke har gjennomført folkeavstemning og støtter Høyre sitt forslag.

Torgeir Anda (V):

– Jeg fikk i valgkampen inntrykk av at dette skulle avgjøres med en folkeavstemning. Utredningen kunne vært grundigere og vi står nå uten alternativ. Venstre støtter Høyre.

Ketil Sivertsen (SP):

– Merker meg at presset øker for å få gjennomført kommunereformen. Jeg har fortsatt trua på lokaldemokratiet. I denne saken er det intet nytt under solen annet enn at regjeringens politikk endelig har nådd den lokale Høyreforeningen i Malvik.

– For å ha en folkeavstemning må vi ha mer informasjon, det har vi ikke.

Forslaget fra Frost Nordhaug ble avvist