Varsler nattarbeid med støy

Jernbaneverket har varslet Malvik kommune om at de skal i gang med nattarbeid på strekningen Vikhammer – Hommelvik.Jernbaneverket vil i perioden 01.05 til 15.08.16 gjennomføre vedlikeholdstiltak på strekningen fra Vikhammer til Hommelvik.

Tiltakene er:

– Maskinell rensk av langsgående grøfter

– Manuell og maskinell rensk av stikkrenner

– Noe skogrydding, her vil vi gå i dialog med den enkelte nabo etter beste evne i forhold til støy

– Andre mindre vedlikeholdsarbeider som kan forårsake støy

Jernbaneverket regner med å holde en fremdrift på omtrentlig 1000 meter per uke for å minimere belastning for nærmeste naboer. Støyforurensning er satt opp som ett eget punkt med entreprenøren i oppstartmøte.