Klagen avslått

Malvik kommune har avslått klagen Bjarne Blokkum har sendt inn på planene om å etablere raste- og grillplass bare får meter fra stuevinduene til familien.

Det var tidlig i april at Bjarne og Rigmor Blokkum sendte inn klage da de følte seg invadert av turgåere, nå foreligger avslaget.

– Vi sender inn ny klage og denne gangen er en sju – åtte av naboene med på klagen og har skrevet under på brevet som sendes kommunen i dag, sier Bjarne Blokkum.

– Klagen sender vi som kopi til ordfører og varaordfører og til lederen av utvalg for Areal og samfunnsplanlegging, Bernt O. Ravlum (AP).

Sørgelig

Lederen for ARESAM, Bernt Ole Ravlum synes dette er en sørgelig sak.

Ravlum– Dette er jo egentlig en glad-sak, med en ny og flott turveg langs det nedlagte jernbanesporet som kommunen og miljødirektoratet har spleiset på og som mange benytter.

– Da er det synd at noen opplever dette på en annen måte. Jeg aksepterer selvsagt administrasjonens argumenter i saken, men nå forstår jeg det slik at det kommer en klage og da kommer den til politisk behandling.

– Før saken kommer så langt skal jeg sette meg godt inn i den og har allerede bedt om kart og dokumenter i saken. Så vil jeg nok foreslå at utvalget tar en befaring i området med tanke på å finne en løsning uten jeg kan komme med noen lovnader nå, sier Bern Ole Ravlum.

– Kanskje finnes det muligheter for en annen plassering, det får vi se når vi skal behandle dette spørsmålet. men jeg gjentar at det er trist og sørgelig at noen opplever dette som noe annet enn den glad-saken det egentlig er med Malvikstien, avslutter han.

Benker kan aksepteres

I klagen som Blokkum og naboene har sendt kommunen i dag skriver de at de kan akseptere et par benker men ingen rasteplass.

– Området ble i sin tid oppfylt for at det skulle bygges en pumpestasjon til kloakk. Vi aksepterer en benk eller to og så kan en større raste- og grillplass bygges i et område hvor det ikke kommer helt inn på husene til folk.

– Det skal da være muligheter for å finne arealer for dette langs det nedlagte jernbanesporet sier Bjarne Blokkum som er skuffet over at han ikke har hørt noe fra de politikerne han har sendt kopi av klagen til.