Erstatningssaken tar ett år

Når Malvik kommune og Line Sommer Hoel møtes i retten for utmåling av erstatning om sju måneder, er det ett år siden dommen mot Malvik kommune falt i tingretten.

Etter ønske og behov fra Hoel, Malvik kommune og retten er det satt av tre dager til forhandlingene i Sør-Trøndelag tingrett som starter tirsdag 22.november.

– Det er Dr. Ole B. Nielsen som er oppnevnt som sakkyndig, kan Malvik kommunes advokat Bjørn Morten Brauti fortelle.

Tar ett år

Advokat Bjørn Morten Brauti
Advokat Bjørn Morten Brauti

Når retten settes mangler det kun fire dager på årsdagen for den fellende dommen som er bakgrunnen for at kommunen nå må betale erstatning til Line Sommer Hoel.

– Rettens tidsplan samt den tid rettsoppnevnt sakkyndig trenger er årsaken, sier advokat Brauti.

– Malvik kommune venter på dokumenter fra Hoel av økonomisk karakter, slik at partene kan diskutere mulige økonomiske forutsetninger for et senere oppgjør.

 

Tilleggsbelastning

Christian Lundin (foto: www.nesslundin.no)
Christian Lundin (foto: www.nesslundin.no)

– Det er svært beklagelig at saken trekker så mye ut i tid da dette er en stor tilleggsbelastning for Hoel som er svært syk som følge av de handlinger kommunen er erstatningsansvarlig for, sier Line Sommer Hoel sin advokat Christian Lundin.

Lundin har ingen innvendinger til Bjørn Morten Brauti sin redegjørelse om sakens gang og partenes ståsted.

– Men det er beklagelig at kommunen ikke ønsker å fremsette et erstatningstilbud slik at saken kan løses og dermed skåne Hoel for ytterligere belastninger, sier Christian Lundin

Om erstatningen størrelse blir avgjort av tingretten, kan begge parter anke tingrettens avgjørelse i forhold til størrelsen på den erstatningen tingretten har tilkjent en part.

Skolen og kommunen dømt i mobbesak