Høring om skolevegen

Malvik kommune inviterer de berørte partene til informasjonsmøte om planforslag for Dalabakken og Snurruvegen.

Kommunens Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i et møte på februar i år å legge planforslaget for deler av Dalabakkan og Snurruvegen ut på høring.

I forbindelse med høringsperioden skal det avholdes et informasjonsmøte for de berørte parter den 3.mai. Møtet holdes i kantina på rådhuset og er åpent for alle.

Fortau og turstier

Området er en del av boligområdet på Grønberg og ligger ca. 1,5 km nordvest for Hommelvik sentrum. Planområdets avgrensning omfatter areal langs deler av Dalabakkan og Snurruvegen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fortau-turløsninger langs Dalabakkan og Snurruvegen, samt knytte disse sammen.

I dette området kommer det nå fortau og turstier
I dette området kommer det nå fortau og turstier. (Skjermdump fra malvik.kommune.no)

Høringsdokumentene til planforslaget kan du se og laste ned her

Fristen for å komme med uttalelser er satt til 30.05.2016.

Merknadene som kommer inn vil bli vurdert ved videre behandling.

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere merknadene samlet i fremstilling til politisk behandling. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev, kunngjøring i Adresseavisen og kommunens nettside. Vedtaket kan da påklages, opplyser Malvik kommune på sine nettsider.