Statoil blir nå CircleK

Alle Statoilstasjonene i landet skal i løpet av året omprofileres og blir hetende CircleK.

Her i Malvik gjelder dette Statoilstasjonen i Hommelvik.

Omfanget på den nye skiltingen er nå sendt over til Malvik kommune for godkjenning. (Se bilder) Det skal ifølge henvendelsen fra Statoil ikke være snakk om endringer hverken i størrelser og mengder i forhold til dagens skilting.

Søknad med nabovarsel

Krav til søknad i forhold til plan- og bygningsloven vurderes noe ulikt fra kommune til kommune. I mange kommuner er ikke tiltaket søknadspliktig og Statoil har bedt om tilbakemelding på om hvorvidt Malvik kommune krever søknad. Dersom Malvik kommune svarer ja, bes det om bekreftelse på at søknaden ikke betinger nabovarsling.

Statoil2
Foto: fra søknad til Malvik kommune