Politiske møter uke 16

Valgstyret

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 18. april klokken 09:00

Saker til behandling

 • Suppleringsvalg – nytt valgoppgjør

 

Formannskap

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 18. april klokken 09:30

Saker til behandling

 • Protokoll – Valg av underskrivere
 • Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak 14.12.15
 • Godkjenning av ny budsjettramme for Hommelvik ungdomsskole
 • Ansettelse rådmann (Sak legges frem i møtet)

Orienteringssaker

 • Økonomirapport pr. 29.2
 • Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak 14.12.15
 • Godkjenning av ny budsjettramme for Hommelvik ungdomsskole
 • Orientering om organisasjonsendring ved lensmannskontoret v/ lensmann og
  politimester

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Administrasjonsutvalg
Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 18. april klokken 13:00.

Referatsaker

 • Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 04.02.16 2016
 • Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 31.03.16

Orienteringssaker

 • Status omstilling
 • Ansettelse av rådmann (lukket møte, jf. Kommunelovens § 31 nr 3)

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Formannskap fortsetter

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 18. april klokken 13:30

Saker til behandling

 • Ansettelse av rådmann (lukket møte, jf. Kommunelovens § 31 nr. 3)

Diskusjonstema

 • Samtaler med Trondheim jfr. K-sak 17/16, 29.2.16
 • K-sak 28/16 fra 4.4.16 pkt 2 og 3 fra vedtaket

 

Temamøte for utvalg for helse og velferd og utvalg for oppvekst og kultur

Møtet avholdes i Småsalene, Ytre Malvik samfunnshus torsdag, den 21.04.2016 klokken 09:00

Tema for møtet

Folkehelse og utenforskap 2016

 • Kort innledning v /Ester og Tone
 • Krav til kommunen ift. folkehelse
 • Barnefattigdom
 • Skolehelsetjenesten
 • Strategi mot mobbing og lokal handlingsplan
 • Oppsummering

 

Utvalg for helse og velferd

Møtet avholdes i møterom Foldsjøen, Hommelvik helsetun torsdag, den 21.04.2016 klokken 12:00

 • Befaring og orientering Koordinerende enhet, Hommelvik helsetun

Referatsaker

 • Rapport vedrørende landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
 • Mandat – utredning 2016
 • Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten – Årsavregning 2014
 • Korrigering av årsavregning 2014 – Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
 • Grunnlag fakturering av endelig avregning 2014 av ISF/ Kommunal medfinansiering
 • Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2016
 • Virksomhetstilsyn – tilsyn med samhandling – avslutte tilsynet
 • Virksomhetstilsyn 2015 – tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Øvrig agenda

 • Behov for møte i mai?
 • Status i omstillingsprosessen
 • Nye husleiesatser: info om status i saken

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtet avholdes i Småsalene, Ytre Malvik samfunnshus torsdag, den 21.04.2016 klokken 12:00

Saker til behandling

Godkjenning barnehage – Sveberg barnehage

Strategi for arbeid mot mobbing

Her kan du lese saksdokumentene.