Oppdatert info på stasjonen

Jernbaneverket har oppgradert kundeinformasjonen ved 28 stasjoner mellom Støren og Steinkjer.

For Malvik gjelder dette Hommelvik og Vikhammer som har fått nye informasjonsmonitorer.

– Der har det blitt montert nye monitorer så nå blir det mulig å se rutetider for tog som kjører på strekningen, forteller Kim Borlund, som er Byggeleder Kundeinformasjon i Jernbaneverket.

– På større stasjoner vil det bli montert anviser, f.eks Stjørdal. Her kan man se neste togavgang samt hvordan toget er delt opp med forskjellige avdelinger. Handikap, familie og hvile.

– Det er også montert nye høyttaler på en del stasjoner for å bedre lyden. Jernbaneverket regner med at arbeidet med dette vil være ferdig innen utgangen av april.

På Hommelvik Stasjon er det montert en infoskjerm på le- og sykkelskur samt ny høyttaler på stasjonsbygget. På Vikhammer er det montert en informasjonsskjerm ved leskuret.