Hva skjer med Vikhammer?

Både innbyggere og næringslivet på Vikhammer er opptatt av framtida for tettstedet og mulighetene for utvikling på Vikhammer. Dette får de og andre interesserte høre mer om når Malvik kommune arrangerer åpent møte om Sentrumsplan for Vikhammer.

Alle innbyggere og øvrige interesserte er invitert til informasjonsmøte på Malvik videregående skole tirsdag 26.04.2016, klokken  18:30.

Kommunens planavdeling og Jernbaneverket vil gi informasjon om status i arbeidet med plan for dobbeltspor gjennom Malvik.

Her kan du se dokumenter i saken: