Føler seg invadert av turgåere

Ekteparet Rigmor og Bjarne Blokkum på Litjmoen i Hommelvik føler seg invadert av turgåere. I slutten av mars fikk de kjennskap til kommunens planer om å anlegge en rasteplass rett utenfor stuevinduet deres.

– Der skal det etter planen bli en samlingsplass for turgåere med benker og bord og muligheter for å grille. Dette på høyde med våre stuevindu, forteller Bjarne Blokkum.

– Vi ble informert om planene på årsmøtet i velforeningen. Som eiere av naboeiendommen har vi ikke hørt noe fra kommunen.

– Slik saken står nå føler vi at vi har fått stuen vår invadert av turgåere da Malvikstien ligger på samme høyde som huset vårt. Her er det fritt innsyn. Det er det lite vi kan få gjort noe med, men når det nå skal legges opp til en grill- og rasteplass rett utenfor stuen og verandaen vår vil vi klag på det.

Må finnes andre steder langs stien

Bjarne har selv har vært med på dugnader for å rydde skog langs Malvikstien mener det må finnes andre steder å anlegge slike rasteplasser.

Her til venstre er rasteplassen planlagt.
Her til venstre er rasteplassen planlagt.

– Det er mange andre steder langs stien innover her som er bedre egnet enn her. Dessuten ønsker vi å peke på brannfaren som i dette området til tider er stor med mye tørt gress.

– Andre momenter er forsøpling, støy og den ubehag røyk og grillos vil medføre for naboene.

Nå vet de ikke helt hva de skal gjøre.

 

 

Rigmor Blokkum er født og oppvokst inne på Litjmoen og har bodd der i snart 79 år.

– Her har det vært jernbane med store godstog og rutetog, impregneringsverk med svillelager foran husene her, så høye at vi nesten ikke så fjorden. Men sånn var det når vi flyttet hit, da kunne vi ikke klage for vi hadde valgt å bo her selv. Men det som nå skjer har ikke vi valgt og vi synes ikke det er greit at kommunen tar seg til rette på denne måten.

– Dessuten er det ganske arrogant å ikke informere naboene om planen og ikke å svare på spørsmål når vi spør, sier en oppgitt Rigmor Blokkum.

Flere typer forurensning

Her er det snakk om at grillplassen blir liggende nære veiforbindelser og faren for private fester i helger med godvær.

– Dette er jo godt kjent fra grillplassene ved Stavsjøen, men den ligger jo ikke i nærheten av et boligområde. Forsøpling trenger ikke bare å være i form av avfall, men også støy. Det står i Lov om vern mot forurensning, skriver Blokkum i sin klage til kommunen.

– Siden dette er et prosjekt som er sponset med 50 % av Miljødirektoratet, så bør det også være et prosjekt som kommer miljøet til gode. En grill og rasteplass så nært inn til et boligmiljø er i våre øyne ikke et godt for verken beboere eller naturen, sier Bjarne Blokkum.

Har kontaktet politikerne

I klagen som de har sendt til kommunen har de også sendt til ordfører, varaordfører og leder av Utvalg for Areal- og samfunnsplanlegging.

– Vi har fått ulike svar uten at jeg skal gå inn på dem, men når noen som jeg selv har sett jogge forbi her, svarer at de ikke vet hvor dette er, ja da blir jeg oppgitt, sier Bjarne.

Han ble også forundret over at politikere som sitter i utvalget for slike saker ikke kjente til planene for det som skulle bygges ved siden av Malvikstien.

– Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet hele livet, nå vurderer jeg å melde meg ut. Jeg er skuffet over det lokale Arbeiderpartiet, sier Bjarne Blokkum.

Planbestemmelser

Malvik kommune på sin side henviser til planbestemmelsene for områdereguleringsplanen for Hommelvik sentrum.

– Klagen vil bli behandlet med det første, skriver Rådgiver miljø og folkehelse Lars Slettom i Malvik kommune i en e-post til Malviknytt.

– Malvikstien er lavterskeltilbud for flest mulig brukergrupper, kort avstand mellom benker, hvileplasser, møteplasser underveis på stien.

– Møteplassen på Nygården er første stopp, kommunen eier tomta, og lokaliteten egner seg til formålet og er i tråd med reguleringsbestemmelsene, skriver Slettom.

IMG_5922

Saksbehandleren refererer til at medlemmene i velforeningen ønsker denne plasseringen og at dette står i et møtereferat datert 27.november 2013, der det i følge referatet har vært et medlemsmøte med gruppearbeid. (Se bildet)

I følge Lars Slettom i Malvik kommune skal klagen behandles på vanlig måte og det blir gitt 3 ukers klagefrist på vedtaket.