Tell måker

Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser. Men hvor mange måker lever egentlig i norske byer? Bli med på dugnaden og tell måker der du bor. Hvor mange måker hekker egentlig i norske byer og tettsteder? Er det så mange av dem som vi vil ha det til? Eller gjør de bare mer vesen av seg enn kystmåkene?

–Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker i NINA.

Mens vi har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, vet vi lite om hvilke arter og hvor mange måker som faktisk lever i bynære strøk. Kan hende er det flere enn antatt, kanskje færre.

Bymåker

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad – BYMÅKER – vil gi oss svar. I dette folkeprosjektet oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde. Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

–Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker IKKE at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen. Det vil virke forstyrrende både på fugl og folk.

Han oppfordrer heller til å melde ifra om kolonier til lokale kontaktpersoner i Norsk ornitologisk forening (NOF), en av samarbeidspartnerne i folkeprosjektet. Dermed sikrer man at kvalifisert tellemannskap teller opp disse koloniene på en forsvarlig måte.

Reir regnes som den beste telleenheten ved kartlegging eller overvåking av sjøfuglbestander. Prosjektet pågår derfor i hekkesesongen, fra 13.april til 15.juli, og dekker både byer og mer eller mindre tettbygde strøk – det vil si der du bor.

Måkeobservasjoner registreres via nettsiden www.bymaker.no. Her kan du både registrere egne observasjoner, og følge status for innrapporteringen. I tillegg finner du informasjon om hvordan du skiller de ulike artene, måkenes biologi og utbredelse, samt råd og tips om hvordan du håndterer måker som bråker.

De aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke samt polarmåke på Svalbard.

Du kan også følge prosjektet på Facebook, stille spørsmål og dele bilder og dine opplevelser med måker.