Ungdomsrådet vil ha tips

Når ungdomsrådet i Malvik møtes torsdag kan de se på at en lang rekke saker som ungdommene har tatt opp de siste årene har blitt løst eller er i ferd med å bli det.

Det er den korte konklusjonen ungdomsrådets leder Sebastian Perreau kan trekke.

– Nå skal vi høre litt om ungdomsrådene i nabokommunene og se på muligheter for hvordan vi kan samarbeide med dem, sier han.

– Vi trenger fortsatt tips fra alle ungdommene i kommunen om saker ungdommene brenner for vi kan ta oppi ungdomsrådet sier den engasjerte studenten.

Malvik ungdomsråd har egen side på Facebook hvor de også kan kontaktes.