Supplerer kommunestyret

Mandag skal valgstyret i Malvik kommune behandle to forslag om å supplere kommunestyret etter at tre representanter har gått ut av lokalpolitikken siden valget.

Det er Maja Berg (H), Matthias Helgi Gardarsson (AP) og Line Elisabeth Forbord (AP) som har fått innvilget fritak for sine politiske verv.

Ordfører har etter ønske fra Arbeiderpartiet og Høyre funnet det nødvendig at partiene får supplert sine vararepresentantlister til kommunestyret og det foreslåes at det foretas nytt valgoppgjør.

Fredriksen og Marstad

Arbeiderpartiet hadde en person på sitt listeforslag som ikke ble valgt inn ved kommunevalget. Roald Marstad er rangert etter siste vara på Arbeiderpartiets liste og ved nytt valgoppgjør rykker derfor han inn som nytt varamedlem til Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.

I følge valgprotokollen fra kommunestyrevalget i 2015 er Anita Fredriksen rangert etter siste vara på Høyres liste og ved nytt valgoppgjør rykker derfor Anita Fredriksen inn som nytt varamedlem til Høyres kommunestyregruppe.