Politiske møter uke 15

Eldrerådet

Etter planen skal det avholdes møte i Eldrerådet onsdag, den 13.042.2016

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Her kan du lese om Eldrerådet i Malvik kommune.

 

Ungdomsrådet

Etter planen skal det avholdes møte i Ungdomsrådet torsdag, den 14.04.2016

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene.

Her kan du lese om Ungdomsrådet i Malvik kommune.