Slutt på parkeringskaos

Innfører felles parkeringsregler over hele landet.

Av Roger Helde, regiondirektør ved Forbrukerrådet i Midt-Norge

Regjeringen la i slutten av mars frem et mer forbrukervennlig regelverk for parkering. Endelig, sier vi i Forbrukerrådet, og vi serverte samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen kake som takk.

Det er for det meste fulle parkeringsplasser i Hommelvik sentrum på dagtid.
Det er for det meste fulle parkeringsplasser i Hommelvik sentrum på dagtid.

Forbrukerrådet har i en årrekke arbeidet for et mer forbrukervennlig parkeringsregelverk, og er glad for at regjeringen nå endelig tar tak. Det nye regelverket adresserer mange av svakhetene ved dagens ordning. At vi nå får ett sett med regler for hele parkeringsbransjen, gjør det enklere å være bilist og vil forhåpentligvis redusere cowboytendensene som har preget deler av bransjen.

Det nye regelverket sikrer blant annet at alle parkeringsselskapene blir underlagt Parkeringsklagenemnda og må følge nemndas avgjørelser. Tidligere var det mange som ikke var med, og de som var med fulgte ikke alltid opp vedtaket når det ikke gikk i deres favør. Det har også stadfestet visse rettslige punkter, som tidligere har vært trøblete: Du skal ikke kunne få bot før det har gått fem minutter etter at billetten er utløpt, eller mens du venter på å betale. Det blir tre faste satser (300 kr, 600 kr og 900 kr) for ikke å overholde parkeringsreglene. Det blir enklere for el-biler: Alle parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler, og en andel av plassene skal reserveres for forflytningshemmede.

Men vi er ikke helt fornøyd på forbrukernes vegne. Vi savner konsesjon og etterskuddsvis betaling. Og vi kulle vi gjerne sett at det ble innført konsesjon for å drive parkeringsselskap. Vi tror dette ville bidratt til å luke ut de useriøse aktørene i en bransje som har vært preget av cowboy-mentalitet. Vi tror også at et obligatorisk krav om å tilby etterskuddsbetaling ville bidratt til å senke konfliktnivået, og at det ble større samsvar mellom det man kjøper, og det man betaler for.

Det nye regelverket vil tre i kraft 1. januar 2017.

* Parkeringsselskapene kan ikke lenger bestemme gebyrnivået for parkeringsovertredelser.
* Fra 2017 kommer felles gebyrsatser. Disse er:
* 300 kroner for de minst alvorlige foreteelsene.
* 600 kroner for «alminnelige» foreteelser som ikke å ha betalt for parkeringen.
* 900 kroner ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Les også: Frustrert over pendlerutspill