En plikt å møte i kommunestyret

Ved siste møte i Malvik kommunestyre hadde sju av de faste representantene meldt forfall. Siden det nye kommunestyret trådte sammen i oktober har det vært avholdt seks møter. Forfallet i disse har vært på fem til sju representanter hver gang.

Malviknytt har spurt ordfører Ingrid Aune (AP) om det at mange melder forfall til møtene er et problem.

– Ordfører bemerket overfor kommunestyret sist at det var mye forfall til møtet, og ba gruppelederne om å følge opp dette, skriver ordfører Ingrid Aune i en kommentar til Malviknytt.no.

– I tillegg har jeg fulgt opp gruppelederne til de gruppene som hadde forfall for å få avklart om det var noe jeg kunne bistå gruppelederne med i så måte, skriver hun.

Fravær i fem av seks møter

Det er representantene Kato Vassdahl (FrP), Torstein Fosmo (AP) og Anne S. Mostervik (AP) som har høyest fravær så langt, med fem fravær av seks mulige.

– Hvor mye forfall kan medlemmer av kommunestyret ha før ordfører sender en reaksjon.

– Det er vanlig at ordføreren fra tid til annen minner representantene om at de har plikt til å møte til møtene og være godt forberedt på sakene, skriver ordfører Ingrid Aune

– På generelt grunnlag, hvilke tanker gjør ordføreren, som kommunens fremste folkevalgte, seg rundt kommunestyremedlemmenes forfall til kommunens øverste organ?

– Dette er noe jeg har tenkt på, og fra tid til annen er det naturlig at ordføreren minner representantene om at de har plikt til å møte til møtene og være godt forberedt.

Meldte forfall for ofte

Ingrid Aune (AP) sendte i november i fjor brev til to av formannskapets medlemmer, Rakel S. Trondal (SV) og Lill Harriet Sandaune (FrP) som da hadde meldt forfall til tre av fire møter på grunn av kollisjon med møtene i Fylkesutvalget for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Hvilke signaler tror ordfører at forfallene til kommunestyremøtene sender til velgerne?

– Denne gang er det i hovedsak snakk om forfall på grunn av sykdom eller annet gyldig forfall, og jeg regner med at innbyggerne forstår at også folkevalgte kan være syk, skriver ordfører Ingrid Aune.