Forbud mot bråtebrann og brenning av avfall

I Malvik kommune er det laget en egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall av hensyn til lokal luftkvalitet og folkehelse. Forskriften gjelder all brenning som skjer utendørs.

Dette kunngjør Malvik kommune på sine hjemmesider.

Dette er ikke lov:

  • I eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15.april – 15.september uten tillatelse fra brann- og redningssjefen.
  • Brenning av hageavfall, produksjonsavfall og annen type avfall
  • Bråtebrenning – (gress, hageavfall, halm, hogstavfall). Hageavfall kan leveres på gjenbrukstorget på Skjenstad.

Dette er lov:

  • Åpen brenning med kull og rent trevirke på grill og utepeis (ikke i nærheten av skogsmark)
  • Brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • Kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke (ikke i nærheten av skogsmark)