Politiske møter uke 14

Kommunestyret

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 4. april  klokken 18:00.

Referatsaker

 • Protokoll fra møtet i KU 23.02.16
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd februar 2016
 • Protokoll fra Regionrådet 03.02.16
 • Forslag til intensjonsavtale for Værnes kommune

Saker til behandling

 • Protokoll – Valg av underskrivere
 • Årsmelding 2015 for kontrollutvalget
 • Reglement for folkevalgtes innsynsrett
 • Forslag på skjønnsmedlemmer fra Malvik kommune for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern – godkjenning av vertskommuneavtale
 • Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital HF og Malvik kommune
 • Mostadmark barnehage
 • Oppfølging av vedtak om å styrke helsesøstertjenesten

Forespørsel

 • Interpellasjon – teleslynge i kommunens off.bygg
 • Interpellasjon – Rutiner for føring og oppfølging av avvik ved Vikhammer og Hommelvik helsetun
 • Spm. til ordfører – Sammensetning av forsliksråd
 • Spm. til ordfører – Sandfjæra barnehage – hvordan har 2016/1170 172 vedtaket fra januar 2015 i kommunestyret blitt ivaretatt i forbindelse med kontraktsinngåelse

Her kan du lese saksdokumentene.