Malvik kommune klatrer

Malvik kommune har klatret 13 plasser på magasinet Kommunal Rapport sin ranking over Norske kommuner.

Årets rapport som nylig ble publisert havner Malvik kommune som nr 184 av landets kommuner. Kommunebarometeret er basert på om lag 2,7 millioner ulike opplysninger om Kommune-Norge gjennom de siste årene hentet fra Statistisk sentralbyrå sin Kostra-database og de foreløpige tallene for 2015.

Tallene er hentet inn fra flere sektorer i kommunenes tjenester som grunnskole, eldreomsorg, barnevern, barnehage, helse, sosial, kultur, økonomi, kostnadsnivå, miljø og resurser, saksbehandling og vann, avløp, renovasjon.