Tenker mitt om spørsmålet fra Walseth

Til kveldens kommunestyremøte har Pensjonistpartiets representant i kommunestyret, Per Walseth, sendt inn et spørsmål til ordfører om sammensetningen av forliksrådet i Malvik fram til 31.12.16.

– Ordfører, en mulig løsning i denne saken er at det undersøkes om det er mulig at våre medlemmer i forliksrådet kan dømme i Stjørdal forliksråd, og at medlemmene i Stjørdal forliksråd kan dømme i Malvik forliksråd, skriver Per Walseth (PP) i sitt spørsmål.

– I forliksrådet i Malvik sitter 2 representanter hvor begge er gruppeledere for sine politiske partier, sågar de to største partiene. Undertegnede er i tvil om dette er en heldig løsning utfra det perspektiv at disse to på den ene siden skal «dømme» ut ifra et objektivt syn i saker som behandles, og på den andre siden er representanter for hvert sitt politiske parti som til hvert valg trenger stemmer fra innbyggerne.

– Mitt spørsmål begrunnes også ut fra egen erfaring som ansatt i et inkassoselskap, utdyper Walseth.

Ingen kommentar

De to gruppelederne det siktes til er Eva Lundemo fra Høyre og Bernt Ole Ravlum fra Arbeiderpartiet. Begge ble valgt som medlemmer av forliksrådet i et enstemmig vedtak 7.mai 2012. Forslaget som ble fremmet av daværende gruppeleder Randi Eikevik (AP) og Kirsti Hamre Nilsen (H) ble enstemmig vedtatt av kommunestyret hvor interpellanten Per Walseth, den gangen representerte Høyre.

Som medlemmer i forliksrådet ble Bernt Folden Kvam, leder, Bernt Ole Ravlum og Eva Lundemo valgt, med Matz Ulstad, Inger Valsø og Erling Foss som varamedlemmer.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, men tenker mitt, sier Bernt Ole Ravlum i en kort kommentar.

– Saken hadde ikke kommet opp på sakskartet da vi hadde gruppemøte onsdag så jeg har ikke satt meg godt nok inn i den, sier Ravlum.

Svarer i møtet

– Jeg mener det ryddigste i denne saken er å svare representanten fra Pensjonistpartiet fra talerstolen under kveldens kommunestyremøte, skriver Eva Lundemo i en e-post.

– Malvik Høyre har ikke tatt stilling til dette spørsmålet, da det ikke kom på sakslisten før fredag ettermiddag, sier hun.