Fylket gir midler til barne- og ungdomsidretten

Som et ledd i Sør-Trøndelag fylkeskommunen sin satsing for å tilrettelegge for gratis hall- og baneleie for barne- og ungdomsidretten i fylket, har fylkeskommunen avsatt en pott på kr 900.000,- som kommunene kan søke på.

Eventuelt tildelte midler skal benyttes til å stimulere kommuner til frikjøp av haller og baner til barn og unge opp til 19 år. Kommuner som gjennomfører dette tiltaket kan søke på denne potten, som i utgangspunktet fordeles basert på folketall.

Malvik kommune fikk i 2015 tildelt kr. 43 920,- av denne potten.