Rydding er avtalt

Flere har reagert på at fremkommeligheten på turløypa rundt Gullringmoen har blitt noe redusert etter at Meraker Brug har hugget ut i skogen i vinter.

– Dette har vi kontroll på og har avtaler med blant andre veteranene i idrettslaget om oppryddingen etter skogsdriften, sier Olav Roan i Meraker Brug.

– Vi har forsøkt å få til uttak av tømmer i to-tre sesonger tidligere men har avlyst på grunn av for dårlige vintre. Nå ble det en mulighet i vinter og nå gjenstår ryddinga.

– Håper at publikum kan vise litt tålmodighet sånn at det får tørket opp litt mer før vi rydder, sier Roan som har planer om en befaring i området på fredag.

– Turstiene skal bli like fine som før, det skal vi ordne, sier Olav Roan i Meraker Brug.

Flere har reagert på forholdene rundt Gullringmoen (foto: tipser)
Flere har reagert på forholdene rundt Gullringmoen (foto: tipser)