Nye Malvikbedrifter

I følge Brønnøysundregistrene ble det registrert seks nye foretak i Malvik i mars.

Til sammenligning ble det i mars i fjor registrert åtte nye bedrifter. Så langt i år er tjue nye firmaer etablert i Malvik.

HAE AS, Vikhammer. Som er et holdingselskap samt konsulenttjenester innenfor marin og landbasert
teknologi, helse, bygg og anleggsvirksomhet, drift og vedlikehold av
div bygg og anlegg samt utleie og fremleie av eiendom. Daglig leder Magnus Halvorsen.

HELSEARBEIDERNE AS, Vikhammer. Helserelatert bemanningsforetak, som også skal drive nettbutikk med fokus på helse. Daglig leder Ingeborg Sørensen.

KAAS DRIFT AS, Hommelvik. byggmestervirksomhet, samt også deltakelse i andre selskaper
som naturlig faller inn under denne virksomhet. Daglig leder Jan Inge Kaas

PUSEHUSET MALVIK KATTEHOTELL AS, Smiskaret/Stav.  Drift av kattehotell og det som naturlig hører inn under dette. Daglig leder er Kari Halvorsen.

MALVIKBYGG AS, Vikhammer. Snekker og tømrertjenester med daglig leder Chatrine Løften.

VIKHAMMER ANDELSGÅRD SA, Vikhammer med styreleder Elisabeth Sagfjæra Vaagland

Skal fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltakelse i produksjonsvirksomheten av og utbytte fra andelsgårdens landbruksvarer, i tråd med prinsippene for andelslandbruk (Community Supported Agriculture, CSA). Andelsgården dyrker mat til sine andelshavere på Vikhammer gård, og kan også inngå avtaler med andre økologisk drevne gårder.