Liten nedgang i arbeidsledigheten

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av mars er en liten nedgang i arbeidsledigheten i Malvik.

I mars er det registrert 212 helt ledige i kommunen, 80 kvinner og 132 menn.

Dette utgjør 3 % av arbeidsstokken og er en nedgang på 16 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Stabil ledighet i Sør-Trøndelag

I mars er 4 675 sørtrøndere uten arbeid. Ledigheten i fylket økte med 6 prosent fra samme tid i fjor og er på 2,8 prosent.

I underkant av 1 000 personer i fylket er i et arbeidsrettet tiltak. Det tilsvarer 0,6 prosent av arbeidsstyrken og gir en bruttoledighet på 3,4 prosent. For landet er bruttoledigheten på 4 prosent. Ledigheten i Sør-Trøndelag ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet og justerer vi for naturlige sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten gått ned fra 2,8 prosent i februar til 2,7 prosent i mars.