100 møter på 100 dager

Fredag får Malvik besøk av Høyres fylkespolitikere i Sør-Trøndelag, Henrik Kierulf og Guro Angell Gimse.

Dette som en del av «100 møter med mennesker på 100 dager», hvor Henrik Kierulf og Guro Angell Gimse drar rundt på besøk i alle fylkets kommuner. 1. april står Malvik kommune for tur, og  Malvik Høyre står som arrangør her i kommunen.
Busstilbud
Besøket starter på Malviksenteret, hvor fylkespolitikerne skal møte senterleder Øyvind Slotterøy og næringssjef i Malvik kommune Ole Christian Iversen. På agendaen står blandet annet busstilbudet fra AtB i kommunen. AtB eies av fylkeskommunen og Malvik Høyre ønsker å sette dette tilbudet på agendaen, og spør derfor hvem som er premissleverandør for busstilbudet i kommunen.
Jernbaneverket
Deretter går turen ned til Hommelvik Sjøside og et møte med Oddstein Rygg. Malvik Høyre ser de store utfordringene Jernbaneverkets planer, eller mangel på planer, skaper for blant annet næringslivet i kommunen.
– Vi ser, spesielt i den siste tiden, at Jernbaneverket sin håndtering, eller mangel på håndtering, skaper store problemer både for næringslivet og kommunens egne planer. Vi bor i en flott kommune, en kommune med stort utviklingspotensiale, men blir dessverre hindret i å utvikle vår egen kommune grunnet at vi har jernbanen gjennom hele kommunen skriver gruppeleder Eva Lundemo i Malvik Høyre i en pressemelding torsdag.
Drosjetilbud
Videre i programmet er drosjetilbudet i kommunen lagt inn på agendaen. Det er fylket som gir drosjeløyver, og som folkevalgte er det viktig for Malvik Høyre at innbyggerne også får et godt drosjetilbud.
– Dessverre kan det virke som om dette ikke er til det beste for innbyggerne i Malvik kommune. Senest i påsken sto innbyggerne i Malvik visstnok helt uten drosjetilbud. Dette ønsker Malvik Høyre å ta tak i, så vi tar dette opp med våre fylkespolitikere og vi kommer også til å sende inn en interpellasjon til neste kommunestyremøte hvor vi setter dette på den politiske agendaen for kommunestyret i Malvik, skriver gruppeleder i Malvik Høyre.
Vikhammerkrysset
Besøket avsluttes ved Vikhammerkrysset. Her er det to fylkesveier som krysses og fylket har også ansvaret for den videregående skolen som ligger ved krysset.
– Her er det til tider store utfordringer. Dette rammer spesielt når E6 er steng og Malvik Høyre mener det er viktig at fylkespolitikerne er klare over utfordringene både med Elvdalen, Vikhammerkrysset og ekstra belastning når E6 er stengt.