Jakten på fradrag kan begynne

Er du registrert som e-bruker hos Skatteetaten, kan du alt i morgen torsdag, logge deg inn på Altinn og se selvangivelsen for 2015.For mange vil da jakten på fradrag begynne, og bruker du litt tid på selvangivelsen har du mulighet til å spare en god del penger.

Det er ikke veldig store endringer i regelverket, men det er likevel noen viktige poster å tenke på. Neste år derimot, vil det bli mange endringer, da det blant annet blir nye trinnskatten.

Lav rente kan gi baksmell

For 2015 vær folk være oppmerksomme på at renta har blitt mye lavere.

Lav rente er ikke er noe nytt, men flere kan få seg en overraskelse fordi de ikke får like mange renteutgifter som fradrag som de har vært vant til. At renta nesten har gått ned et prosentpoeng, kan bety mange tusen kroner, som igjen betyr at du ikke får like mye i fradrag.

Hvis du har byttet bank i år for å få lavere rente, kan det også være penger å hente. Du kan nemlig føre opp utgiftene for å bytte bank og refinansiering av lån, som for eksempel takstmann eller verdivurdering og tinglysning, og få fradrag for det.

Endringene du bør vite om

Dette er noen av endringene som er gjort fra tidligere år:

 • Reisefradrag – bunnfradraget er økt fra 15 000 kroner til 16 000 kroner og det er en øvre grense på 75 000 kilometer. Det største fradraget du her kan få er på 76 500 kroner.
 • Gavefradrag – maksimalt gavefradrag er økt fra 16 800 kroner til 20 000 kroner.
 • Minstefradrag for pensjonister – økt fra 27 prosent til 29 prosent. Dette betyr høyere fradrag for pensjonister med pensjon på inntil 265 000 kroner.

Alle bør være å gå inn og sjekke fradragsveilederen til Skatteetaten.
Det er gjort endringer i uførereformen og i likningsverdi på bolig

 • Bolig – Har du en bolig nummer to, altså en sekundærbolig, vil verdsettelsen av denne øke betraktelig i selvangivelsen for 2015. Det kan føre til at flere i denne gruppen må betale formuesskatt.
 • Uførepensjonister – 2015 var det første året der uføretrygd beskattes som lønn. Enkelte i denne gruppen kan få høyere skatt.

Dette utgjør nye poster i selvangivelsen:

Uførereformen

 • Post 2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden
 • Post 2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygden. Offentlige tjenestepensjonsordninger. Tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Individuell pensjonsforsikringsavtale og pensjonsspareavtale (inkludert tidligere IPA). Kollektive livrenter i arbeidsforhold opprettet før 1. januar 2007. Uføreytelser fra utlandet.
 • Post 2.1.10 Ektefelletillegg — uføre. Uføre vil fra 2015 ikke lenger omfattes av reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt.

Likningsverdi på bolig

 • Post 4.3.2 Prosentsatsen ved beregningen av ligningsverdi for sekundærbolig er endret fra 60 prosent til 70 prosent.
 • Post 4.3.2 Prosentsatsen for primærboliger blir uendret (25 prosent).
 • Post 4.3.3 Ligningsverdien for fritidseiendommer skal ikke oppjusteres.
 • Post 4.3.5 Satsen på næringseiendom økes til 84 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi.

Selvangivelse må leveres senest 30. april

Har du endringer i selvangivelsen, må disse gjøres ved å bruke skjemaet som heter Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2015 (RF-1030).

Dette skjemaet sendes sammen med selvangivelsen torsdag.

Skal du få med endringene, må selvangivelsen leveres inn senest i løpet av 30. april.

Malviknytt ønsker alle lykke til med skatteoppgjøret for 2015!