Bompengene øker fredag

Fra og med fredag 1.april blir det nye takster i bomstasjonene langs E6 og Fylkesveg 950.

Langs E6 vil de nye takstene bli på kr 37,- for kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg for passering på Ranheim og kr 18,- for passering på Leistad og Hommelvik.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3500 kg er det doble priser kr 74,-/36,-

Ved Bomstasjon Være på Malvikvegen, FV-950 som er en del av Miljøpakken og bomsnitt Ytre Øst, vil prisene øke fra Kr 10,- pr passering til kr 11,-

I tidsrommene 07-09.00 og 15-17.00. øker taksten fra kr 20,00 til 22,00. 10 % rabatt med avtale.

Kjøretøy med en tillatt totalvekt på over 3500 kg får fra 1.april trippel takst og må betale kr 33,- eller 66,- for passeringene på Være.

Bobiler går som personbil

Trøndelag Bomvegselskap informerer også om at fra mandag 4.april får kjøretøygruppe M1 nye takster

Den nye ordningen gjelder kjøretøy over 3.500 kilo som går under kjøretøygruppe M1.

Det inkluderer de fleste bobiler, campingbiler og større personbiler. Disse kjøretøyene vil fra nå betale taksten for kjøretøy under 3500 kilo likevel om kjøretøyet har tillatt totalvekt på opp til 7500 kilo. De nye takstene gjelder kun for kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig Autopass-avtale.

For de som allerede har registrert AutopASS-avtale på kjøretøyet, vil endringen skje automatisk hos bompengeselskapene  4.april.

Utenlandskregistrerte kjøretøy over 3500kg i gruppe M1, som allerede har gyldig AutoPASS-brikke, de må kontakte sitt bompengeselskap for å få endret avtalen til lettbil-takst.