Vil ha svar om avvik

Kommunestyrerepresentant Lill Harriet Sandaune (Frp) etterlyser tilbakemelding fra ordføreren om hvordan avvik innen hjemmesykepleie og ved helsetunene håndteres.

Sandaune stilt spørsmål rundt dette 30.november i fjor og etterlyser nå svar.

Interpellasjon angående rutiner for føring og oppfølging av avvik ved Vikhammer og Hommelvik helsetun

Med bakgrunn i tidligere interpellasjon til kommunestyret i Malvik, mandag 30. november 2015, ønsker jeg med dette å etterlyse svar angående avvik på Vikhammer og Hommelvik helsetun.

I følge svaret som ble gitt, til den forrige interpellasjonen fra Sandaune, ble det innmeldt ca. 80 avvik tilknyttet hjemmesykepleien i kommunen i løpet av de to siste årene.

Samtidig ble det forsikret fra ordføreren sin side, at Malvik kommune har gode rutiner og kultur for føring av avvik i organisasjonen, skriver Sandaune.

Med tanke på at det nå har gått fire måneder, uten at det har blitt informert nærmere om saken, stiller Sandaune spørsmålet på nytt.

– Hvor mange avvik er det registrert i tilknytning til Vikhammer og Hommelvik helsetun (inkludert tidligere Malvik sykehjem), de siste to og et halvt årene?

Kommunestyret i Malvik møtes mandag 4.april.,