Tid for å stille klokken

Klokken 02:00 natt til søndag 27. mars 2016, stiller vi klokka en time fram til klokken 03:00. Da går vi fra normaltid til sommertid.

Sommertiden i Norge varer 31 uker, tilsammen 217 dager.

Huskeregel

Det er ikke bestandig like greit å huske hvilken vei klokka skal stilles, enten det er til sommertid eller til normaltid.

  • Noen bruker hagemøblene som huskeregel, altså man setter dem fram om våren, og tilbake på høsten.
  • På høsten lengter du tilbake til sommerferien og stiller klokken tilbake. Om våren ser du frem til sommerferien, og stiller derfor klokken en time frem.

 

Hvem bruker sommertid

De fleste industrialiserte land på de nordligste breddegradene bruker sommertid i månedene fra mars/april til oktober/november, mens noen land på den sørlige halvkule har sommertid i månedene fra september/oktober til februar-april.

 

Hvorfor brukes sommertid

Det var amerikaneren, Benjamin Franklin som introduserte ideen om sommertid i 1784, men var det britiske William Willett som i 1904 publiserte mer konkrete planer om å innføre sommertid. Forslaget var å stille klokka fram 80 minutter for å spare energi.

Det var imidlertid først under første verdenskrig at sommertid ble innført, og klokken ble som regel bare stilt fram 60 minutter. Tyskland og tysk-okkuperte områder var først ut, ved å stille klokken fra 23.00 til 24.00, 30. april 1916. En rekke andre land i Europa, inklusive Norge fulgte etter samme år.

Tanken bak sommertid er å utnytte dagslyset i sommermånedene bedre, og ha dagslys en time ekstra om kvelden. Dette fører også til litt lavere forbruk av energi, ettersom man kan vente en time lenger ved å bruke ekstra belysning.

I den senere tid har energisparingen fått mindre betydning i industrialiserte land. Noen studier fra blant annet USA og Australia antyder at energiforbruket heller går opp pga. sommertid, fordi folk bruker energi på å kjøle ned boligene sine.

I noen utviklingsland er fremdeles energisparing et viktig argument for å bruke sommertid, og noen ganger kan sommertid bli innført på kort varsel for å hjelpe på akutt strømmangel.