Ny lensmann i Malvik

May Hoås slutter som lensmann i Malvik for å bli leder av kontoret for tjenesteplanlegging i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Hoås slutter som lensmann i Malvik 1.april og det er lensmannen i Stjørdal, Marit Stigen som overtar og blir konstituert som lensmann her i kommunen inntil videre.

Malvik lensmannskontor vil bestå som nå i en god stund framover.

– Vi ansetter ikke noen nye lensmenn nå, det har vi ikke gjort de siste årene, før en ny politireform er på plass om ett par år, sa politimester i Sør-Trøndelag Nils Kristian Moe på en pressekonferanse torsdag.

– May Hoås har hatt en lignende jobb i Nord-Trøndelag og har nå blitt forespurt og har takket ja til å lede den samme jobben med tilrettelegging og tjenesteplanlegging ved politihuset i Trondheim.

Marit Stigen vil fra 1.april være lensmann for et område med ca 45.000 – 50.000 innbyggere og nesten 70 ansatte.

Malvik kommune har blitt orientert om endringene ved lensmannskontoret i et eget møte torsdag.