Kirkene i påsken 2016

Palmesøndag, 20.mars

Hommelvik kirke (foto: Tore Kvittem)
Hommelvik kirke (foto: Tore Kvittem)

 

Klokken 11:00
Hommelvik kirke
Familiegudstjeneste ved sokneprest I. B. Kunzendorf
Kantor: K. E. Næss
Ofring: Kia Trondheim

 

 

 

Skjærtorsdag, 24.mars

Bjørn Hesselberg

 

Klokken 12:00
Mariakirken, Mostadmark.
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest B. Hesselberg
Hvis dårlig vær, Mostadmark kapell.

 

 

 

Klokken 18:00
Malvik kirke
Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd ved sokneprest B. Hesselberg.
Kantor: T. Skille
Ofring: Kirkens Nødhjelp

Langfredag, 25.mars 

Klokken 18:00
Hommelvik kirke
Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest B.  Hesselberg
Kantor: T. Skille


1.påskedag, 27.mars

MALVIK KIRKE

 

Klokken 11:00
Malvik kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest I.B. Kunzendorf
Kantor: K. E. Næss
Trompet: Tor Erik Paulsen
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt

 

Klokken 11:00
Hommelvik kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest B. Hesselberg
Kantor: T. Skille
Ofring: Misjonsprosjektet

2.påskedag, 28.mars
PÅSKEVANDRING MIDTSAND17

Klokken 12:00

Midtsand, oppmøte ved Pæra

Vandregudstjeneste ved sokneprest I. B. Kunzendorf m.fl.

Trompet: Tor Erik Paulsen

Kirkekaffe hos Lars Hamran, Snekkerverksted