Rivinga var nødvendig

Utbygger av Saksvik Øvre,  Karl-Ove Bjørnstad har sendt svar til Malvik kommune som like før helga sendte ut forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr i forbindelse med riving av bygninger på eiendommen.

– Jeg vil tilbakevise diverse påstander fra fylket og kommunen om at det er vi som har forårsaket forfallet på bygningene, skriver Bjørnstad i et brev til Malvik kommune i dag.

Bjørnstad beskriver i brevet en sammenheng mellom kvalitet på takstein, forvitring av denne kombinert med HMS-tiltak som i sum har ført til forfallet på bygningene. Han har også forklart om et generelt forfall på bygningene fram til omlag 1990.

– Vi fikk tilsvarende henvendelse fra kommunen i 2013 og ga da tilsvar med invitasjon til befaring. Vi har ikke mottatt tilbakemelding på dette.

– I skrivende stund mottas referat fra kommunestyremøte 29.februar 2016, som viser vedtatt riving av angjeldene, skriver Bjørnstad.

– Fortsatt gjelder invitasjon til en befaring, noe som kanskje er nyttig i forhold til en minnelig ordning/løsning, heter det i brevet.