Farten skal dempes

Beboerne på Mogjalet i Hommelvik har i møte med Malvik kommune FDV-kommunalteknikk kommet fram til at fartsdumper er et av tiltakene for å bedre de trafikale forholdene i boligområdet.

– Vi har hatt ett møte med kommunen og det er intensjonen at at det skal anlegges flere fartsdempere i Maivegen, sier Astrid Eggen i naboaksjonen på Mogjalet.

– Vi skal nå ha en befaring hvor vi skal se på kryssene, fotgjengersituasjonen og parkeringsforholdene ved kulturhuset. Jeg opplever kommunen som veldig positive til våre innspill og det lover bra for det videre samarbeidet og framdriften i saken.

– Det er nå helt sikkert at Movegen ikke skal åpnes for trafikk som var ett av innspillene tidlig i fasen, men vi fortsetter å ser på mulige løsninger for at trafikkbildet skal bli godt for alle beboerne, sier Astrid Eggen.

Leder for FDV-kommunalteknikk i Malvik kommune, Olav Bidtnes har ikke vært tilgjengelig for kommentar.