LINE-Saken: Det viktigste er tidspunktet for skaden

Malvik kommune sin advokat i den mye omtalte Line-saken, Bjørn Morten Brauti, sier i et intervju med Malviknytt.no, at han ikke har fått noen føringer når det gjelder størrelse på erstatningsbeløp, men at det viktigste er tidspunktet for når Line ble varig skadet.

– Jeg og rådmannen i Malvik har fått et klart mandat fra formannskapet om at denne saken skal løses etter allmennrettslige prinsipper og regler. Beløpets størrelse er det ikke sagt noe om, sier Brauti.

Advokat Brauti tror saken løses ganske fort etter at den sakkyndige er ferdig med sin rapport. Han håper dette kan skje etter sommerferien.

– Det viktigste nå er å få avgjort om skadene til Line inntraff før eller etter at hun fylte 16 år, sier advokat Bjørn Morten Brauti,

https://vimeo.com/158920858