Politiske møter uke 11

Administrasjonsutvalg

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 15. mars ca. klokken 11:00.

Saker til behandling

 • Orientering omstillingsprosess
 • Status heltid/deltid
 • Sykefravær t.o.m. 4. kvartal 2015 og januar 2016

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Formannskap

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 15. mars ca. klokken 12:00.

Saker til behandling

 • Protokoll – Valg av underskrivere.
 • Interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern – godkjenning av vertskommuneavtale.
 • Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital HF og Malvik kommune.
 • Mostadmark barnehage Innstilling fra utvalg for oppvekst og kultur ettersendes.
 • Oppfølging av vedtak om å styrke helsesøstertjenesten.
 • Reglement for folkevalgtes innsynsrett.
 • Behandling av søknader om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt for 2016 – unntatt offentlighet.

Orienteringer:

 • Fornying salg- og skjenkebevillinger, samt åpningstidsforskriften
 • Valg av meddommere/ forliksråd/ skjønnsmedlemmer

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset torsdag 17. mars klokken 09:00.

Saker til behandling

 • 1. gangs behandling av planID 201404 – områderegulering for Betania
 • Asplundvegen 13 – klage på vedtak – 2 eneboliger
 • 1.gangsbehandling av planID 201408 – Reguleringsendring for Muruvik Næringspark.
 • 1.gangsbehandling av planid 201201 – Detaljregulering for Trøa – Hundhammeren.

Her kan du lese saksdokumentene.