Presser Line til taushet

Etter hva Malviknytt erfarer har kommunen nå utformet en avtale hvor det ser ut som om Line Sommer Hoel nå blir presset til å ikke kritisere ordfører, kommunens administrasjon eller advokat på sosiale medier.

Dette i bytte mot at kommunen ikke graver ytterligere i Lines fortid fra før hun begynte på ungdomsskolen.

Administrasjon og ordfører føler seg utsatt.

Etter hva Malviknytt erfarer er ordlyden i avtalen som er inngått slik:

«Partene er enige om at Malvik kommune ikke skal føre ytterligere bevis for tiden før Hoel begynte i ungdomsskolen og som er nedfelt i tingrettens kjennelse av 26.februar 2016. Om ikke denne forutsetningen følges av Hoel, står Malvik kommune rent bevismessig helt fritt.»

Videre inneholder avtalen, som Malviknytt har grunn til å tro er signert av kommunens advokat og Lines advokat, et punkt som sier at ordfører, kommunens administrasjon og advokat, ikke skal usettes for nedsettende kommentarer.

 «Som en følge av dette legges det til grunn at Hoel heretter ikke utsetter ordfører i Malvik kommune, administrasjonen i kommunen eller undertegnede for nedsettende kommentarer eller øvrige kommentarer som vanskelig kan oppfattes som annet enn regelrett sjikane og mobbing»

Line er nå svært syk

Advokat Christian Lundin, som er ny prosessfullmektige for Line Sommer Hoel benekter ikke avtalens eksistens.

– For at denne saken ikke skal eskalere ytterligere og belastningen på Line Sommer Hoel skal bli enda større, er det oppnådd enighet om videre behandling av saken, skriver Line sin advokat Christian Lundin i en e-post.

– Det viktigste er hvilke sakkyndige som skal foreslås for retten, men også at kritikken av enkeltpersoner i kommunen på bloggen skal dempes, og at kommunen ikke virvler opp ytterligere negative detaljer fra Lines barndom.

– Hun opplever at kommunen kjører et svært tøft løp mot henne, hun er svært syk for tiden og det haster med at kommunen kommer med et erstatningstilbud til henne slik at saken kan avsluttes og Line kan konsentrere seg om egen helse.

– Kommunen har full anledning til å løse denne saken og det bør kommunen snarest gjøre, skriver advokat Christian Lundin.

Viktig med riktig erstatningsbeløp

Tidligere har Malvik kommune gått ut med at de ønsker et riktig erstatningsbeløp i saken og at det derfor har vært viktig å få fremlagt alle dokumenter rundt Line Sommer Hoel sin helsetilstand, også fra tiden før hun begynte på Vikhammer ungdomsskole.

Med denne nye avtalen kan det se ut som om kommunen går bort fra tidligere prinsipper de har hatt i saken, for å slippe kritikk av ordfører, administrasjon og advokat.