Støtte til dagtilbud nedstemt

Under behandlingen av søknadene om støtte til St.Olovsloppet og Arbeiderfestivalen ble det stilt et motforslag til rådmannens innstilling.

Protokollen fra torsdagens møtet, som ble offentliggjort fredag viser at Bjørn Kyllo (FrP) fremmet et endringsforslag som gikk på at St.Olovsloppet støttes med 10.000,- kroner i 2016, og aktiviteter/dagtilbud ved Hommelvik og Vikhammer helsetun styrkes med (til sammen) 15.000,- kroner i 2016.

Trond Hoseth, (AP) fremmet et tilleggsforslag i saken om at rådmannen utarbeider retningslinjer for tildeling av støtte til arrangement som behandles i sak.

Det settes av synlig post for formålet i fremtidige budsjett.

Ved votering ble rådmannens forslag satt opp mot endringsforslaget til Bjørn Kyllo. Endringsforslaget til Kyllo falt med 5 mot 2 stemmer. Tilleggsforslaget fra Hoseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur 10.mar ble:

«St Olavsloppet støttes med kr. 10.000 i 2016, og Arbeiderfestivalen i Hommelvik støttes med kr. 15.000 i 2016. Rådmannen utarbeider retningslinjer fro tildeling av støtte til arrangement som behandles i sak. Det settes av synlig post for formålet i fremtidige budsjett.»