Internasjonal kurvfest

Refugees welcome to Malvik inviterer nok en gang til internasjonal fest.

Det ønskes velkommen til Ytre Malvik Samfunnshus, søndag 13. mars klokken 14:00 -18:00.

Det blir underholdning og et felles måltid. Alle oppfordres til å ta med seg en matrett til et felles langbord. Arrangementskomiteen stiller med kaffe/ te og drikke til maten.

Dette vil være en flott mulighet til å bli kjent med nye og gamle innbyggere i Malvik.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Refugees welcome to Malvik, som arrangerer dette er en gruppe for oss som ønsker å bidra med støtte og bistand for flyktninger og asylsøkere som er permanent eller midlertidig bosatt i Malvik kommune.
Gruppa har sitt utspring i folkebevegelsen Refugees welcome to Norway, og ble formelt stiftet som en egen organisasjon høsten 2015.

Refugees welcome to Malvik er en partipolitisk uavhengig gruppe og alle som ønsker å bistå flyktninger og asylsøkere kan engasjere seg.