Mostadmark barnehage, nok en gang vedtatt nedlagt

Utvalg for oppvekst og kultur valgte i dag å følge rådmannens innstilling vedrørende Mostadmark barnehage og vektlegger at det ikke lengre er økonomisk eller faglig forsvarlig å drive barnehagen med bare 5 barn.

Hvis flertallet i formannskapet vedtar samme innstilling, vil barn og ansatte i Mostadmark barnehage overføres til Sandfjæra barnehage når den er i drift høsten 2016.

Leieavtale med Malvik Kirkelige fellesråd vil da bli sagt opp.

Etter barnehageopptaket 2016 er det 5 barn (4,8 helplasser) i Mostadmark barnehage. 1 ny søker er født i 2015, alle barna er 1-3 år og ett av barna bor i Selbu kommune.