Arbeiderfestivalen og St Olavsloppet får støtte fra kommunen

Utvalg for oppvekst og kultur har i dag vedtatt mot to stemmer å støtte St Olavsloppet med kr. 10.000,- og Arbeiderfestivalen i Hommelvik med kr. 15.000,-

Dette har tidligere vært behandlet administrativt, men med bakgrunn i siste års innsparinger og tilbakeholdt støtte til frivillige lag og organisasjoner i 2015, ønsker rådmannen i år en politisk behandling av en eventuell tildeling.

Kommunen mottok to søknader i år. Den ene fra St Olavsloppet, stafetten mellom Östersund og Trondheim, og den andre fra Arbeiderfestivalen i Hommelvik.

Begge disse arrangementene har vært tildelt støtte fra Malvik kommune i alle de årene de har vært arrangert.

St Olavsloppet

Vurdering St Olavsloppet er en massemønstring og en stor folkefest for folkehelsa. Et arrangement som krever mye administrering og logistikk, men som likevel har pågått i snart 30 år med økende oppslutning. Flere lag fra Malvik deltar årlig, og løpere og støtteapparat fra hele Norden får hvert år stifte bekjentskap med hele vår kommune, enten i retning mot målgang i Trondheim som i 2016, eller motsatt retning. I alle år har våre arrangørklubber fra Malvik lagt ned mye arbeid for at løpere, støtteapparat og publikum skal få en positiv opplevelse av å løpe gjennom vår kommune. St Olavsloppet er blitt et arrangement som er viktig å videreføre, og det innstilles på at Malvik kommune fortsetter å gi økonomisk støtte til arrangementet.

St Olavsloppet har vært arrangert siden 1988 og mange tusen løpere har passert gjennom Malvik og innom vekslingene på Vikhammer og i Hommelvik. Løpet hadde deltakerrekord i 2015 med godt over 6000 løpere i aksjon. St Olavsloppet samarbeider med lokale arrangører, og i Malvik er det Hommelvik IL og Malvik IL som har ansvar for løypa og vekslinger i Malvik. St Olavsloppet har de senere år mottatt et tilskudd på kr. 15.000 fra Malvik kommune, bortsett fra i 2015 da vi reduserte tilskuddet til kr. 10.000 grunnet generelle innsparinger.

Arbeiderfestivalen i Hommelvik

Arbeiderfestivalen i Hommelvik er politisk kulturfestival som ønsker å fremheve og ta vare på arbeiderbevegelsens historie, med utgangspunkt i husmannsgutten Johan Nygaardsvold som var statsminister i tidsrommet 1935-45. Arbeiderfestivalen har siden 2004 vist at det er en festival som skaper interesse tverrpolitisk med fokus på kultur av høy kvalitet. Festivalen samarbeider med lokale foreninger, historielag, skolene og bibliotek, og sørger for at viktig lokalhistorie fra Hommelvik og Malvik føres videre. Foreløpig program for 2016 viser fortsatt allsidighet og kvalitet, og rådmannen innstiller på fortsatt økonomisk støtte til Arbeiderfestivalen i Hommelvik.

Arbeiderfestivalen i Hommelvik har vært arrangert siden 2004 og har i alle år vist et innholdsrikt og godt kvalitetsmessig program. Arbeiderfestivalen er en politisk kulturfestival og har igjennom sin parole «Inn i din tid» som formål å synliggjøre arbeiderbevegelsens historie og kultur med lokalt utgangspunkt. De lokale museene og skolene er involvert, det samme med lokalt forenings- og næringsliv. Malvik kommunes Johan Nygaardsvold museum har en sentral plass i arrangementet. Arbeiderfestivalen har de senere år mottatt en støtte på kr. 15.000 fra Malvik kommune.